Intervenció en Comunicació, Conducta i aprenentatges de la vida diaria

Es tracta d’un programa de treball pensat per resoldre problemes relacionats amb la comunicació i conducta del dia a dia dels menors.

Indicat per a infants amb…

 • Dificultats en la comunicació verbal i no-verbal, tant a nivell comprensiu com expressiu.
 • Dificultats per a la comprensió pragmàtica del llenguatge (aquelles que tenen a veure més directament amb la interacció social).
 • Presència de conductes ritualistes (centres d’interés restringits i moviments motors repetitius)
 • Presència de problemes de conducta.
 • Dificultats en la generalització de conceptes.
 • Dificultats o absència de joc

¿Cóm poden beneficiar-se?

A través d’una intervenció psicoeducativa basada en les seues potencialitats es realitzarà una programació individualitzada, atenent al seu ritme i manera propis. D’aquesta manera s’aconsegueix una intervenció veritablement eficaç.

La metodologia està basada en l’estructuració del temps i l’espai fins a aconseguir escenaris significatius. El sistema de treball es basa en suports visuals i la implicació conjunta de les persones presents en els diferents contextos que formen part de la vida de l’infant (aspecte importantíssim en el tractament per aconseguir la generalització dels aprenentatges).

Els objectius primordials, encaminats a aconseguir una qualitat de vida real, són:

 • Desenvolupament de formes funcionals de comunicació que permeten al xiquet o xiqueta comprendre a altres persones i al món que l’envolta i expressar allò que necessite.
 • Adquisició d’aprenentatges significatius que li permeten una major autonomia en el dia a dia.

D’una manera paral·lela i en funció de les necessitats de l’infant es realitzaran:

 • Programes específics de: modificació de conducta, desenvolupament d’habilitats d’autoajuda, gestió d’emocions, control d’esfínters, …
 • Servei d’Itinerància: intervenció (puntual/habitual) a la llar en paral·lel a la intervenció en gabinet (estructuració espacial i/o temporal).
 • Assessorament i formació de la família.
 • Coordinació amb els professionals d’altres contextos.