Logopèdia

La logopèdia és una disciplina que engloba l’estudi, la prevenció, l’avaluació, el diagnòstic i el tractament de les patologies del llenguatge (oral, escrit i gestual) manifestades a través de trastorns en la veu, la parla, la comunicació i les funcions orofacials .

La comunicació, entesa com un acte d’intercanvi d’informació entre un emissor i un receptor, constitueix un dels pilars bàsics en les relacions humanes, per això l’objectiu principal de la logopèdia al CEI València és dotar l’infant amb totes les eines necessàries per a una comunicació funcional.

La logopèdia és sobretot una intervenció en comunicació, un enfocament globalista basat en la intenció del subjecte a l’hora d’expressar a través d’un codi les seues necessitats, emocions i pensaments. D’aquesta manera la logopèdia comunicativa dóna prioritat a l’estructuració del codi comunicatiu, oral o no, es fonamenta en la seua funcionalitat en tots els contextos, i que d’aquesta manera el subjecte desenvolupe aspectes tan importants en la seua vida com són l’autodeterminació i l’autonomia, millorant d’aquesta manera la seua qualitat de vida .

Al CEI València la logopèdia forma part d’un programa global on s’utilitzen tècniques que donen suport a la maduració i a un nivell d’alerta adequat perquè el xiquet o la xiqueta reba i interprete adequadament la informació que l’entorn intenta transmetre .
D’aquesta manera, i amb l’enfocament comunicatiu, s’atén al desenvolupament bio-psico-social de la persona donant lloc en el futur a adults més equilibrats i autònoms a nivell emocional i social .