Escoletes, tallers i campaments

Molts pares volen que els seus fills assisteixin a campaments, escoles d’estiu, o similars, però, al ser nens que necessiten una atenció més personalitzada, temen que es puguen sentir perduts en grups grans, tenir reaccions inesperades, dificultats amb les Activitats de la Vida Diària , etc.

Des de fa sis anys a l’Escoleta del CEI València aquests nens tenen activitats lúdiques i jocs grupals, gaudeixen d’una activitat de temps lliure, al mateix temps que reben teràpies més personalitzades i amb un grup de professionals reconeguts.

Escoletes
Campaments

Partim de la motivació màxima del nen que és el joc i amb un plantejament lúdic treballem els objectius:

 • Psicomotricitat
 • Atenció i Memòria
 • Habilitats manipulatives
 • Grafomotricitat
 • Percepció visual
 • Creativitat
 • Expressió corporal
 • Percepció auditiva
 • Habilitats socials
 • Llenguatge i Comunicació
 • Resolució de problemes
 • Funciones executives
 • Emoció
 • Joc simbòlic

Per a la qual cosa ens valem d’eines com Teràpia Ocupacional, Teràpia d’Integració Sensorial, Psicologia, Neuropsicologia, el Joc, els Contes, la Psicomotricitat, la Dansa, el Teatre…

L’especialitat terapèutica de l’Escoleta, la seua filosofia i la formació dels responsables, permet treballar, de forma intensiva, àrees o habilitats concretes en els xiquets/etes, augmentant significativament les seues destreses, les seues capacitats i el seu acompliment diari.

Durant tota l’Escoleta es treballaran també les Activitats de la Vida Diària: higiene, utilització del bany, vestit, alimentació…

El nostre objectiu és, en un ambient lúdic, però de treball, ajudar a la maduració neurològica del nen, a la seva socialització, autonomia, a obtenir més seguretat en si mateix, a saber resoldre els seus problemes i conflictes, respecte de torns, seguiment de normes, creació de nous vincles, estimulant cognitivament al nen per millorar el seu acompliment en totes aquestes àrees.

Destinat a

xiquets i xiquetes que presenten dificultats d’aprenentatge o dificultats en el seu desenvolupament. Presenten retard en la seva maduració i poden presentar també una disfunció d’Integració Sensorial.

Places

14 a 16 xiquets/tes màxim. En grups de 4 ó 5.

Edat

de 3 a 12 anys.

Horari

de 9.00 h a 13.30 h. Hi ha servei de “guarderia” fora d’aquest horari.

Organització

Els xiquets i xiquetes s’agrupen en equips de 4-5 nens, aquests grups són homogenis tenint en compte l’edat i el perfil terapèutic. Els tallers es realitzen amb un, dos o tres professionals (depenent de les característiques dels infants, l’activitat a realitzar i l’objectiu a aconseguir).

Sesions Terapèutiques

Les sessions terapèutiques s’adaptaran en cada Escoleta a les característiques dels grups, intensificant les que el grup més necessite. Es poden donar sessions pures o combinades entre dues disciplines. Cada dia el nen rebrà 4 sessions terapèutiques de diferents disciplines.

Què farem

Inici del matí: Activació

Utilitzem el moviment, la música, la dansa i la comunicació per a la integració del grup. Ens activem per començar la jornada matinal.

Iniciem el dia amb la lectura o representació d’un conte en gran grup o petits grups adaptat al seu nivell de comprensió.

Fil Conductor: Intel·ligència Emocional

Durant tot el matí treballarem com a centre de motivació els personatges, fets i sentiments que hem conegut a través d’un conte triat expressament perquè els nens s’identifiquen amb la història i els personatges.

Durant el matí es treballaran el conte a través de la identificació amb els personatges, de la dansa, la pintura, el teatre…

 Sessions terapèutiques 

L’Escoleta suposa un pla de treball terapèutic intensiu. Les sessions s’adapten a cada Escoleta tant a la dinàmica del gran grup com a les característiques i necessitats de cada grup de 4/5 xiquets. Per aconseguir els nostres objectius fem servir conjuntament diverses teràpies.

Teràpia Ocupacional /Integració Sensorial.

La Teràpia Ocupacional busca potenciar al màxim la pràctica del xiquet/a en les seues activitats diàries: higiene, alimentació, atenció, joc, escola, …. mitjançant l’ús de diferents tècniques o eines.
La teràpia d’integració sensorial és una de les eines que utilitza la terapeuta ocupacional especialitzada, per facilitar que el Sistema Nerviós Central del nen use correctament els estímuls rebuts a través del moviment (vestibular), del seu cos (propiocepció) i de la pell (tacte), afavorint el seu desenvolupament psicomotor, cognitiu, emocional i relacional.

Neuropsicologia – Estimulació Cognitiva.

Es realitza un programa d’estimulació cognitiva que inclourà activitats destinades a desenvolupar comportaments com planificació, memòria, atenció i flexibilitat. El desenvolupament d’estructures neurològiques facilitarà posteriorment el rendiment òptim dels xiquets i xiquetes en les diferents etapes de maduració i aprenentatge.

Habilitats Socials.

Les Habilitats Socials comprenen un conjunt de capacitats d’actuació apreses que són útils en situacions d’interacció social. Es tracta, sobretot, de treballar l’adequada interrelació entre els i infants i d’aquests amb els adults.

Música / Dansa

Partim de la interrelació i la interacció entre COS-MENT-EMOCIONS. Utilitzem la comunicació no verbal (moviment, llenguatge i imatge corporal) al costat de la música i la dansa amb la finalitat de treballar aspectes cognitius, físics, soci-emocionals, comunicatius i personals.

Taller de Grafomotricitat i Habilitats manipulatives

Té com a finalitat l’ensinistrament viso-motor i la feina dels precursors necessaris per a la consolidació de la seguretat i la uniformitat del traç.

Les habilitats manipulatives ens ajuden a desenvolupar una adequada motricitat fina i conceptes diferents, espais, mides, formes i colors començant amb el seu propi cos i després deixant plasmat sobre el paper, plastilina, fang, gres…

Teràpia Ocupacional / Psicomotricitat

Treballarem les possibilitats cognitives, emocionals, simbòliques, sensori motrius, expressives i creatives a partir del cos. Per a la qual cosa explorarem les nostres possibilitats a través de jocs motrius, jocs amb càrrega simbòlica i jocs-contes.

Utilitzarem també el joc tradicional. Ens basarem en aquells jocs que puguem treballar la capacitat de relació i jocs amb regles adaptades a les característiques del grup.

Finalització

Recapitularem el treball del matí a través de la vivència del conte llegit a l’inici del matí i que ens ha servit de fil conductor en les diferents activitats. A través de diferents eines com el teatre, la dansa, la música, els colors … i l’expressió lliure intentarem “sentir” els nostres personatges i les seves (nostres) emocions.

 Exemple d’horari de l’escoleta

DÍA 1 DÍA 2
9.00 – 9.30 Activació / Conte Activació / Conte
9.30 -10.15 Psicomotricitat Integració Sensorial
10.15 – 11.00 Estimulació Cognitiva Habilitats manipulatives
11.00 – 11.45 Esmorzar i Temps Lliure Esmorzar i Temps Lliure
11.45 -12.30 Integració Sensorial Integració Sensorial
12.30 – 13.15 Habilitats Socials Dansa
13.15 – 13.45 Acomiadament / Conte Vivenciat Acomiadament / Conte Vivenciat
13.45 – 14.00 Recollida Recollida

 Aquest bloc terapèutic intensiu permet potenciar en els infants un important desenvolupament neurològic, que els facilitarà la millora en l’aprenentatge escolar, en les habilitats de socialització, en el seu llenguatge, en la coordinació motriu, en les habilitats maduratives bàsiques, en la seva independència i en el seu estat emocional, base necessària per a qualsevol desenvolupament harmònic.

Terapeutes i personal responsable

Totes les activitats terapèutiques seran dutes a terme per especialistes amb formació i titulació universitària, mitjançant l’ús de tècniques reconegudes internacionalment: Terapeutes Ocupacionals, Psicòloga i Neuropsicóloga, Mestres d’Educació Especial …. Comptarem també amb personal de suport: psicòlogues, logopedes, terapeutes ocupacionals…

Cada grup (4-5 nens) estarà supervisat per 2, 3 o 4 terapeutes que actuaran depenent de l’activitat i de les característiques del grup.

El preu inclou

 • Activitats terapèutiques ressenyades.
 • Materials i activitats de temps lliure.

No cobreix les despeses de desplaçament ni el dinar que haurà de portar el xiquet/ta en una motxilla, juntament amb una muda de recanvi. El CEI subministrarà aigua embotellada per a cada infant.

Informació als pares

Abans d’iniciar l’Escoleta s’informarà als pares que grups formaran l’Escoleta, els horaris, les activitats i els objectius del grup, així com el currículum de les terapeutes.
En finalitzar l’Escoleta s’informarà els pares dels objectius treballats, les activitats de la vida diària treballades (alimentació, joc, lavabo, …), estat anímic i de socialització, joc lliure…

Xiquets i Xiquetes que realitzant Reeducació Auditiva Berard 

La Reeducació Auditiva Berard es realitza durant 10 dies consecutius. S’ofereix a les famílies la possibilitat de realitzar durant l’Escoleta gran part de la teràpia.

¿Cóm reservar plaça?

Reserva de plaça

50 euros per bloc o setmana reservat.

La resta de l’import es realitzarà almenys 15 dies abans de l’inici de l’Escoleta.
Assignació per ordre rigorós d’inscripció i de pagament.

La realització de cada setmana està subjecta al nombre de nens inscrits. L’acceptació d’un xiquet/a dependrà de poder integrar-lo en un grup de treball adequat.

Xiquets i xiquetes que no realitzen teràpia en el CEI València

En aquest cas necessitem que el xiquet o xiqueta faça una sessió amb una terapeuta ocupacional per conèixer la seva resposta als diferents estímuls i enquadrar-lo en el grup adequat. També necessitem l’emplenament dels qüestionaris i una breu entrevista amb els pares.

El cost d’aquesta sessió, revisió de qüestionaris i entrevista no s’inclou en el cost de l’Escoleta. El cost de tot serà de 40 euros.

Cancel·lació

Si l’Escoleta d’Estiu fos cancel·lada per causes alienes o directes a la organització, es retornaria l’import íntegre a les famílies.

Si fos cancel·lada per la família:

 • Quinze dies abans de l’inici de l’Escoleta, es retornaran els 50 euros de la paga i senyal.
 • Després d’aquesta data, no es retornarà la paga i senyal en concepte de despeses d’administració i reserva de plaça.

Preinscripció

fins a 15 dies abans de l’inici de l’Escoleta

Correu Electrònic: info@ceivalencia.com

Telèfons: 96 338 74 58 // 666 80 70 88

Compte Bancari

BANKIA 2038 6038 62 6000000764

Concepte: Escoleta + Nom del xiquet/a

¿Quan em poden informar?

Dilluns, Dijous i Divendres en horari de matí, de 10 a 13.30 hores.