Escoles Infantils. Programa de suport al Neurodesenvolupament

Objectiu

Dotar de recursos materials i humans a totes aquelles escoles infantils que consideren oportú realitzar un seguiment de tots aquells aspectes implicats en el neurodesenvolupament i l’educació del seu alumnat.

 

A qui va dirigit

Escoles de primer i segon grau d’educació infantil.

 

En què consisteix

Dotar de suport i d’assessorament en forma de gabinet especialitzat a aquelles escoles infantils interessades. El professional especialitzat realitzarà les tasques acordades segons la modalitat i horari que s’acorde.

Es realitzarà a les pròpies instal·lacions de l’escola infantil.

 

Què oferim

  • Servei de gabinet especialitzat. Servei de suport durant tot el curs escolar.
   • Valoració neuropsicològica de les principals àrees del neurodesenvolupament. Mitjançant proves estandarditzades realitzem el seguiment neuroevolutiu d’aquells casos en què es detecte una necessitat o com a seguiment generalitzat de l’alumnat.
   • Suport i assessorament als docents de les escoles. Assessorament directe en l’elaboració de la programació pedagògica, metodologia a emprar o seguiment del seu alumnat.
   • Assessorament a les famílies, suport psicològic en les principals àrees implicades en la criança. Dotar les famílies de les eines necessàries en aquesta important etapa de la vida del seu fill/a i promoure un desenvolupament òptim en la infància.
   • Xarrades, tallers. Per a les famílies usuàries i/o personal docent.
   • Sessions d’estimulació temprana.
  • Assessorament puntual. En aquest cas es va al centre per realitzar un assessorament o valoració concret segons les necessitats que presente el centre.
  • Xarrades i tallers.
  • Projecte individualitzat segons les necessitats i interessos de l’escola infantil.

   

  Xarrades i tallers

  Servei de tallers i xarrades (de major o menor durada) dut a terme per expertes en neurodesenvolupament i educació. Alguns dels temes proposats són els següents (encara que s’abordaran aquelles temàtiques que el centre considere necessàries):

  • MESTRES AJUDANT A MESTRES. EDUCAR EN POSITIU.
  • ESCOLA DE PARES. EDUCACIÓ EN POSITIU.
  • LA IMPORTÀNCIA DEL MOVIMENT EN L’APRENENTATGE.
  • CONÈIXER EL CERVELL PER ENTENDRE EL DESENVOLUPAMENT.
  • ETAPES CRÍTIQUES.

   

  Qui integra aquest programa

  El programa està coordinat per Anna Abad Navarro, Neuropsicòloga del CEI València. Especialitzada en Neuropsicologia infantil, compta amb formació complementària en Trastorns del Neurodesenvolupament, Necessitats educatives especials, Disciplina Positiva i Criança.

  Integrat per totes les professionals del CEI València: psicòlogues, neuropsicòlogues, logopedes, mestres i terapeutes ocupacionals

Contacta!