Política de Privacitat de Dades

RESPONSABLE

EMPAR MAYANS ALEMANY. Nif. 20014624-R

Nom Comercial: CEI VALÈNCIA

Domicili Social: C/ Lepanto, 32, Alboraia- València

Telèfon: 963387458

e-Mail: info@ceivalencia.com       web: www.ceivalencia.com

De conformitat amb allò disposat en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa posterior de desenvolupament i específicament el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), Reglament UE 2016/679, en vigor desde el 25/05/2018; li informem que les dades personals que ens facilite amb el seu consentiment, a través de la pag. Web, correu electrònic, via telefònica ó qualsevol altre medi, seran tractades de forma confidencial i incorporats a fitxers automatitzats, de titularitat d’aquesta empresa, amb la finalitat d’atendre les seues peticions d’informació ó prestació de serveis.                                                                     Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seues dades personals siguen tractades per part del prestador per a les següents finalitats.

  1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic present o futur, que possibilite realitzar comunicacions comercials. Dites comunicacions comercials seran relacionades amb productes o serveis oferts pel seu prestador, així com per part dels col·laboradors o partners amb els quals s’haguera assolit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i versaran sobre productes o serveis relacionats amb els propis del prestador.

    Excepcionalment, i en relació amb cursos, tallers etc……, realitzats per tercers, relacionats amb les activitats terapèutiques del prestador, que col·labora en l’organització dels mateixos, es cediran als responsables d’eixos cursos, les dades personals indispensables per formalitzar correctament la inscripció, tals com nom, titulació i acompliment professional. En qualsevol cas amb notificació explícita i acceptació inequívoca dels interessats.

  2. Realitzar estudis estadístics. En eixe cas es recorrerà obligatòriament a l’anonimat.
  3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que siga realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posa a disposició de l’usuari al lloc web del CEI VALENCIA.
  4. Remetre, si hi haguera, butlletí de noticies ó similar del CEI VALENCIA, en qualsevol tipus de suport , paper, electrònic, etc…

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seues dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies i que sempre que s’anara a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels seus titulars.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguen facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que la informació i serveis facilitats siguen completament ajustades a la seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, portabilitat, limitació del tractament, supressió, oposició i revocament en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat en el nou reglament (RGPD), podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, juntament amb la còpia del seu DNI ó passaport, a través dels següents mitjans.

  1. E-Mail: info@ceivalencia.com
  2. Correu Postal: C/ Lepanto, 32, Alboraya- Valencia

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de comunicació usats pel prestador, de manera independent, sense afectar al manteniment de la relació amb el prestador mitjançant altres mitjans.

Així mateix, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracte, així com per evitar la seua pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

A més, li informem que pot interposar reclamació en qualsevol moment i circumstància davant la Agencia Espanyola de Protecció de Dades (APD).

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D’ACTIVITAT

El prestador pel seu propi compte o el d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web, reconega el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de que la navegació siga més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagen registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i número d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació en el seu equip. Per favor, consulte les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació

Per a utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l’usuari permeta la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actue en el seu nom, sense prejudici de que siga necessari que l’usuari inicie una sessió com a tal en cadascun dels serveis que requerisca el registre previ o “login”.Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seua transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

DIRECCIONS IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom del domini utilització per l’usuari. Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la fi d’obtenir mesures, únicament estadístiques, que permeten conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat en la informació generalment acceptades en la indústria, tals com firewalls, procediments de control d’accès i mecanismes criptogràfics, tot amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per assolir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtinga dades a efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Tot procés de contractació o que comporte la introducció de dades personals amb caràcter alt (salut, ideologia) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (https://…) de tal forma que cap tercer tinga accés a la informació transmesa via electrònica.

Contacta!