Programes

El CEI València té una sèrie de programes específics amb característiques definides, duts a terme per les professionals del centre.

Tenen una duració variable segons les peculiaritats del programa i les necessitats del xiquet/a o jove, així com dels objectius consensuats amb la família.

Són complementàries a la intervenció habitual en el CEI o es pot realitzar de manera independent.

intervenció comunicació i conducta

Intervenció en comunicació, conducta i aprenentatges de la vida diària

Entre els serveis oferts pel CEI, aquest és un programa específic encaminat a la resolució de dificultats concretes que poden afectar el normal transcórrer de la vida quotidiana. En aquest cas, el CEI farà servir els recursos terapèutics adequats, d’entre tots els disponibles al centre per aconseguir els objectius proposats. Es tracta d’una proposta indicada […]

Veure més

Acompanyament familiar

Una proposta del CEI València per actuar en el medi familiar. El servei de ACOMPANYAMENT FAMILIAR del CEI València, és una oferta de col·laboració entre el centre i les famílies que ho necessiten, per tal de assessorar-les i assistir-les en la resolució de situacions difícils o canvis importants en la vida familiar. La família és […]

Veure més

Tractaments Intensius d’Integració Sensorial

No sempre es pot accedir a la teràpia d’Integració Sensorial de forma setmanal i amb assiduïtat, per aquest motiu el CEI València posa a disposició de les famílies els blocs de Teràpia Intensiva. Aprofiten aquesta modalitat de teràpia famílies que viuen en altres comunitats o l’estranger, o bé xiquets i xiquetes que necessiten rebre de […]

Veure més

Campament d’Estimulació Infantil

Campament d’estimulació infantil Per què un campament d’estimulació? Perquè tots els xiquets i xiquetes haurien de tenir l’oportunitat d’anar a un campament i beneficiar-se dels avantatges personals i socials que comporta: Major seguretat en si mateix. Superació personal. Autonomia i independència. Resolució de problemes i conflictes. Habilitats socials: respecte de torns, respecte per l’altre, seguiment […]

Veure més

Estimulació temprana

El desenvolupament de qualsevol persona és un procés global que s'alimenta de tots els sentits: vestibular, propiocepció, tacte, oïda, visió, gust, olfacte, .... Les sensacions informen els circuits neuronals que es van creant en l’infant. Per això, l'estimulació apropiada per a un xiquet/a petit ha de ser a través dels sentits i sempre amb una base lúdica.

Veure més

Escoles Infantils. Programa de suport al Neurodesenvolupament

Objectiu Dotar de recursos materials i humans a totes aquelles escoles infantils que consideren oportú realitzar un seguiment de tots aquells aspectes implicats en el neurodesenvolupament i l’educació del seu alumnat.   A qui va dirigit Escoles de primer i segon grau d’educació infantil.   En què consisteix Dotar de suport i d’assessorament en forma […]

Veure més

Transició a la vida adulta

El programa de Transició a la Vida Adulta és un programa dissenyat per afavorir el desenvolupament de l’autonomia personal i social dels joves i les joves que presenten diversitat funcional o dificultats que limiten la seua vida diària. Este programa, dissenyat per diversos professionals (terapeutes ocupacionals, psicòlogues, neuropsicòlogues i logopedes), pretén promoure el desenvolupament personal […]

Veure més


Contacta!