Programes

El CEI València té una sèrie de programes específics amb característiques definides, duts a terme per les professionals del centre.

Tenen una duració variable segons les peculiaritats del programa i les necessitats del xiquet/a o jove, així com dels objectius consensuats amb la família.

Són complementàries a la intervenció habitual en el CEI o es pot realitzar de manera independent.

intervenció comunicació i conducta

Intervenció en comunicació, conducta i aprenentatges de la vida diària

Entre els serveis oferts pel CEI, aquest és un programa específic encaminat a la resolució de dificultats concretes que poden afectar el normal transcórrer de la vida quotidiana. En aquest cas, el CEI farà servir els recursos terapèutics adequats, d’entre tots els disponibles al centre per aconseguir els objectius proposats. Es tracta d’una proposta indicada […]

Veure més

Acompanyament familiar

Una proposta del CEI València per actuar en el medi familiar. El servei de ACOMPANYAMENT FAMILIAR del CEI València, és una oferta de col·laboració entre el centre i les famílies que ho necessiten, per tal de assessorar-les i assistir-les en la resolució de situacions difícils o canvis importants en la vida familiar. La família és […]

Veure més

Tractaments Intensius d’Integració Sensorial

No sempre es pot accedir a la teràpia d’Integració Sensorial de forma setmanal i amb assiduïtat, per aquest motiu el CEI València posa a disposició de les famílies els blocs de Teràpia Intensiva. Aprofiten aquesta modalitat de teràpia famílies que viuen en altres comunitats o l’estranger, o bé xiquets i xiquetes que necessiten rebre de […]

Veure més

IX Campament d’Estimulació Infantil

Llevamos 18 años trabajando con niños y niñas con dificultades en su desarrollo. Niñas y niños con un ritmo de aprendizaje distinto que, a veces, tienen dificultades para integrarse en un “campamento típico” o  no se sienten a gusto en él. Esta fue la motivación principal que nos llevó montar un campamento que aúna las […]

Veure més

Estimulació temprana

El desenvolupament de qualsevol persona és un procés global que s'alimenta de tots els sentits: vestibular, propiocepció, tacte, oïda, visió, gust, olfacte, .... Les sensacions informen els circuits neuronals que es van creant en l’infant. Per això, l'estimulació apropiada per a un xiquet/a petit ha de ser a través dels sentits i sempre amb una base lúdica.

Veure més

campamento-verano-adolescentes

Escola d’estiu per a adolescents

Tras 17 años trabajando nuestros niños y niñas se han hecho mayores. Sus necesidades y demandas han evolucionado así como las de los familiares y el entorno que les rodea. En el CEI lo hemos entendido y nos hemos puesto las pilas para organizar una semana dedicada al diálogo, a la convivencia, al análisis y […]

Veure més

Transició a la vida adulta

El programa de Transició a la Vida Adulta és un programa dissenyat per afavorir el desenvolupament de l’autonomia personal i social dels joves i les joves que presenten diversitat funcional o dificultats que limiten la seua vida diària. Este programa, dissenyat per diversos professionals (terapeutes ocupacionals, psicòlogues, neuropsicòlogues i logopedes), pretén promoure el desenvolupament personal […]

Veure més


Contacta!