Acompanyament familiar

Una proposta del CEI València per actuar en el medi familiar.

El servei de ACOMPANYAMENT FAMILIAR del CEI València, és una oferta de col·laboració entre el centre i les famílies que ho necessiten, per tal de assessorar-les i assistir-les en la resolució de situacions difícils o canvis importants en la vida familiar.

La família és el lloc per excel·lència en què aprenem a viure. No es pot veure simplement com un conjunt de membres independents; és una estructura conformada per tots els seus membres, que canvia si ho fa algun d’ells.

El principi primordial de la intervenció és que cada família i cada persona ha de trobar les seues pròpies solucions. En general, la comprensió de la problemàtica individual només és possible plenament si s’analitza en el seu context familiar i quan es tracta de menors qualsevol intervenció professional necessita la col·laboració activa dels pares.

Davant qualsevol petició d’ajuda, el professional del CEI València prestarà el suport necessari ajudant a la família a descobrir els recursos amb què compta, i a potenciar la seua capacitat per trobar solucions.

Contacta!