QUÉ FER DAVANT D’UN CAS D’ASSETJAMENT ESCOLAR?

L’assetjament escolar o bullying es pot definir com qualsevol forma de maltractament físic, verbal i/o psicològic, en què un xiquet o una xiqueta té amb un altre/a una relació de poder basada en la por. Es produeixen accions i conductes en que un o més alumnes insulten, amenacen, fan xantatge, peguen, roben, ignoren o aïllen a altres de manera sistemàtica o prolongada en el temps.

Aquestes situacions es poden donar tant en el propi centre escolar (pati, aula, passadissos, banys …) com fora d’ell (en l’entrada o eixida del centre, de camí a casa …). A més, poden ocórrer a través de mitjans telemàtics (missatges de mòbil, xarxes socials …).

assetjament-escolar-ceivalencia

ELS/LES IMPLICATS/ES EN L’ASSETJAMENT ESCOLAR

Els implicats en aquestes situacions són els agressors, les víctimes i els espectadors, sent les característiques principals de cada un d’ells les següents:

Agressor/a:

 • Sol formar part de baralles, disputes i enfrontaments.
 • Li costa controlar els seus impulsos i reaccions emocionals.
 • És més agressiu/va.
 • Justifica les seues reaccions violentes i no valora la gravetat dels seus actes.

Víctima:

 • Sol haver canvis d’actitud com estar més trist, vulnerable, tenir pitjor rendiment acadèmic…
 • Es relaciona menys amb els/les companys/es, es pot arribar a aïllar.
 • Pot tenir blaus, esgarrapades…
 • Li poden desaparèixer coses com a material escolar, roba…
 • Es poden produir sentiments d’indefensió, submissió i inferioritat.

Espectadors:

 • Espectadors/es Actius/ves: aquells/es que animen i donen suport a l’agressor. Per mitjà d’allò que podríem anomenar contagi social de la violència, acaben participant en l’assetjament, però no l’inicien.
 • Espectadors/es Passius/ves: aquells/es que coneixen i que observen l’assetjament escolar, però no intervenen, ni per participar-hi ni per aturar-lo. Els motiva la por a convertir-se en víctima i creuen que la no intervenció els protegeix.

QUÉ POT FER LA FAMÍLIA PER PROTEGIR EL SEU FILL O FILLA DEL BULLYING?

 • Fomentar en la família un clima de comunicació i confiança i, així, ajudar a què no es instaure el silenci. Això facilitarà que acudesca a nosaltres en cas de rebre algún contingut o invitació que li provoque malestar o incomoditat.

 • Fomentar l’empatia i l’autoestima.

 • Educar en la tolerància.

 • Ensenyar-los a tolerar la frustració i acceptar-la com part de la vida i, així ajudar a l’autocontrol.

 • Fomentar el respecte, tant cap a companys com cap professors.

 • Dóna-li l’oportunitat d’ampliar el seu grup d’amics i amigues. Les activitats fora del centre escolar li donen l’oportunitat per relacionar-se amb altres persones de la seua edat.

QUÉ HAN DE FER ELS PARES I LES MARES QUAN SABEN QUE EL SEU FILL O FILLA ESTÀ PATINT BULLYING?

 • Reforçar el fet d’haver-ho explicat.

 • Comunicar la situació al centre educatiu (tutor/a, direcció, cap d’estudis i orientador/a). Mantenir una comunicació contínua i de col·laboració amb ells. Demanar la participació activa per aturar la situació.

 • Els centres escolars estan obligats a parar situacions d’assetjament escolar entre els seus alumnes perquè disposen dels recursos necessaris per fer-ho.

 • Si la situació continua, tot i haver fet els passos anteriors, adreceu-vos a la Inspecció Educativa.

 • Si tot això ha resultat infructuós, s’aconsella canviar al xiquet o xiqueta de centre educatiu.

 • Davant lesions físiques, aneu a el metge perquè aquest redacte el corresponent informe de lesions que podreu adjuntar en cas de denúncia.

 • Recomana el teu fill/a que no responga a les agressions i, en cas de sospitar que s’està donant una situació de ciberbullying, tractar de guardar els missatges com a prova, de bloquejar el remitent i de denunciar el cas.

 • Valorar la necessitat de proporcionar ajuda psicològica.

 • Mantenir la calma i no demostrar tota la teua preocupació. Demostrar determinació i positivisme.

QUÉ HA DE FER LA FAMÍLIA QUAN SABEN QUE EL SEU FILL O FILLA ÉS L’AGRESSOR/A?

 • Investiga per què el teu fill/a és un assetjador/a.

 • Parla amb els professors, demana’ls ajuda i escoltar totes les crítiques.

 • Acosta’t més als amics del teu fill/a i s’observa quines activitats realitzen.

 • Estableix un canal de comunicació i confiança amb el teu fill/a.

 • Col·labora amb el centre educatiu donant seguiment al cas i registrant les millores.

 • Canalitza la conducta agressiva del teu fill o filla, per exemple, cap a algun esport.

 • Ajuda al teu fill/a manifestar les seues frustracions sense agressió.

 • Assenyala-li que el bullying no està permès per la família. Demostra-li que el segueixes estimant igual que abans, però que desaproves la seua conducta.

 • Deixa-li clares les conseqüències.

 • Ensenya-li a practicar bones conductes i elogia els comportaments adequats.

 • Animeu-lo a què reconega el seu error i a que demane perdó.

 • No ignoreu la situació i mantingueu la calma.

El més important és que com adults ens informem i estiguem atents al que passa amb els nostres fills i filles, per assistir als que així ho necessitin i acabar d’una vegada per totes amb les situacions de violència psicològica i/o física.

Núria Beneyto Terol

Contacta!