Intervenció en comunicació, conducta i aprenentatges de la vida diària

Entre els serveis oferts pel CEI, aquest és un programa específic encaminat a la resolució de dificultats concretes que poden afectar el normal transcórrer de la vida quotidiana.

En aquest cas, el CEI farà servir els recursos terapèutics adequats, d’entre tots els disponibles al centre per aconseguir els objectius proposats.

Es tracta d’una proposta indicada per a xiquetes i xiquets que presenten:

 • Dificultats en la comunicació verbal i no-verbal, tant a nivell comprensiu com expressiu.
 • Dificultats per a la comprensió pragmàtica del llenguatge (aquelles que tenen a veure més directament amb la interacció social).
 • Presència de conductes ritualistes (centres d’interès concrets i moviments motors repetitius).
 • Presència de problemes de conducta.
 • Dificultats en la generalització de conceptes.
 • Absència o complicacions en el desenvolupament del joc, …

Usem una metodologia pròpia

Es tracta d’una intervenció psicoeducativa basada en les potencialitats del xiquet/a, mitjançant una programació individualitzada que ha de tenir en compte maduresa, coneixements, manera de ser, etc. de la persona.

La metodologia està basada en l’estructuració del temps i els espais, amb un sistema de treball basat en suports visuals i la implicació conjunta de les persones presents en els diferents contextos que formen part de la vida de l’infant (aspecte importantíssim en el tractament per aconseguir la generalització dels aprenentatges).


L’objectiu primordial és aconseguir una qualitat de vida real mitjançant:

 • El desenvolupament de formes funcionals de comunicació que permeten a l’infant comprendre a altres persones i el món que l’envolta i expressar allò que necessite.
 • L’adquisició d’aprenentatges significatius que li permeten una major autonomia en el seu dia a dia.

Per això, el nostre sistema de treball inclou:

 • Programes individualitzats de: modificació de conducta, desenvolupament d’habilitats d’autoajuda, gestió d’emocions, control d’esfínters, …
 • Servei d’Itinerància: quan les circumstàncies ho requereixin és possible la intervenció (puntual / habitual), a la llar o l’escola, en paral·lel a la intervenció en gabinet (estructuració espacial i / o temporal).
 • Assessorament i formació de la família.
 • Coordinació amb els professionals d’altres contextos
Contacta!