Psicomotricitat

La Psicomotricitat és una disciplina educativa i terapèutica que des d’una visió global de la persona ajuda a integrar sensacions, emocions i pensaments com un conjunt coherent d’accions que defineixen a una persona.

A través de la Psicomotricitat actuem sobre la totalitat de la persona mitjançant el moviment i les sensacions que provoca. El nostre objectiu és aconseguir una relació positiva de l’individu amb l’entorn espai-temporal, la resta d’individus i amb si mateix.

El joc és el principal recurs didàctic en l’activitat psicomotriu. Provant experiències motrius riques en emocions, el terapeuta acompanya al nen en la construcció del joc, respectant el seu ritme, suggerint, aclarint, mai dirigint, els escenaris més interessants. Explorar el joc ajuda al nen a augmentar les seves possibilitats de comprensió, de comunicació i d’aprenentatge.

Distingim tres classes d’activitat psicomotriu, les quals es combinen en cada sessió terapèutica, en una composició dinàmica en funció de les necessitats del nen. El terapeuta anirà conduint els diversos elements d’acord a les necessitats expressades pel xiquet/a:

 • Joc i activitats d’expressió.
 • Desenvolupament psicomotriu.
 • Educatives: resolució de situacions problemàtiques.

D’altra banda, la pràctica psicomotriu es desenvolupa en dues vessants interrelacionades:

 1. Comportaments motors observables (desplaçaments en l’espai, gestos, relacions). Trets objectius.
 2. Motivacions, percepcions, afectivitat de la persona en moviment. Trets subjectius.

I és així perquè la persona actua de manera unitària en tots els àmbits de la seua vida, biològic, afectiu, de relació, expressiu i cognitiu.

AMB LA PSICOMOTRICITAT PODEM ACTUAR SOBRE

 • Les conductes motrius de base i la coordinació dinàmica general.
 • Coordinació viso-manual.
 • Conductes neuro-motrius: Lateralitat.
 • Conductes perceptiu-motrius: Organització i estructuració espai-temporal.
 • Coneixement i control del propi cos: Repòs, control de la respiració, precisió.
 • Adaptació al món exterior: Velocitat, ritme.
 • Joc simbòlic.
 • Expressió i Emoció en el nen.
Contacta!