Integració Sensorial

La Integració Sensorial és un procés neurològic amb el qual organitzem i interpretem les sensacions que provenen del nostre entorn i del nostre cos per al seu ús posterior.

Tota la informació que rebem sobre el món ens ve a través dels nostres sistemes sensorials. Tots estem familiaritzats amb els sentits del gust, olfacte, vista i oïda, però la majoria no pensem que el nostre sistema nerviós també sent a través del tacte, del moviment, de la força de la gravetat i de la posició corporal. Normalment, no ens adonem  a causa de què molts d’aquests processos tenen lloc de forma automàtica, a un nivell inconscient, dins del sistema nerviós.

La nostra ment i el nostre cos estan constantment en acció per a donar resposta a les demandes del món exterior. Les sensacions, pensaments i accions que experimentem són processats i interpretats gràcies a la complexitat d’accions que el nostre sistema nerviós central du a terme, i aquestes accions reben el nom d’Integració Sensorial.

La Integració Sensorial és la capacitat del Sistema Nerviós Central (SNC) de processar correctament els estímuls sensorials del nostre entorn i generar les repostes adaptades que se’ns exigeixen.

Sistema Nerviós Central. Integració Sensorial

Per a la majoria dels xiquets la Integració Sensorial es desenvolupa de forma natural al llarg de la seua infància, a través de la infinitat d’activitats i estimulacions que reben. Però, per a alguns d’ells, aquest procés d’Integració Sensorial no es desenvolupa de forma tan eficient com caldria. Quan així succeeix, poden fer-se evidents diferents problemes: d’aprenentatge, de comportament o de desenvolupament.

Quan el cervell no sap treballar de forma funcional, perquè no té les habilitats necessàries per a integrar la informació sensorial, és impossible aconseguir uns nivells de maduració i desenvolupament òptims.

 

Aquestes són algunes de les respostes incorrectes que poden aparèixer quan hi ha dificultats en el processament sensorial.

Processament Sensorial. Integració Sensorial

 Quan el sistema nerviós central no processa de forma adequada la informació sensorial apareixen problemes característics en la vida diària:
  • Problemes d’aprenentatge acadèmic a l’escola: xiquets i xiquetes amb un baix ritme d’aprenentatge, que tenen dificultats en el raonament lògic, en la seqüenciació, en la planificació motora, etc; xiquets/etes amb un nivell insuficient de lectura o d’escriptura, amb dificultats en les tasques matemàtiques, en la memorització de conceptes, etc.
  • Problemes d’atenció: l’habilitat per a prestar atenció a un tasca depèn directament de la capacitat d’inhibició dels estímuls sensorials innecessaris (sons de fons, informació visual, moviment, postures …). Quan no hi ha inhibició sensorial apareixen la falta de concentració i respostes exagerades als estímuls.
  • Retards psicomotrius en la motricitat fina i/o grossa: xiquetes i xiquets considerats com maldestres, descoordinats, amb dificultat per practicar esports o fer jocs motrius amb els companys. Altres nens presenten dificultats sols en motricitat fina, amb una prensió incorrecte del llapis, dificultat per enfilar elements, per enganxar, retallar, botonar …
  • Retard en l’adquisició del llenguatge: xiquets i xiquetes que presenten nivells de llenguatge inferiors al corresponent a la seva edat cronològica sense tenir alteracions auditives ni orals. Alguns xiquets no troben les paraules adequades, presentant dificultats d’expressió i falta de fluïdesa. Altres tarden molt a començar a parlar o poden tenir falta de comprensió; podem trobar també dificultats en la pronunciació de determinats fonemes.
  • Problemes de regulació de la conducta: Els xiquets/etes amb problemes de processament sensorial per hiposensibilitat -sentir els estímuls en un llindar molt baix- desconeixen la forma de relaxar-se o tranquil·litzar-se, perquè necessiten constantment rebre estímuls de forma compulsiva (per exemple xiquets hiperactius). De forma contrària poden ser xiquets hipersensibles -sentir els estímuls en un llindar molt alt- que no toleren l’estimulació i sempre estan en constant inhibició (quiets, evitant el moviment, espantant amb els sorolls de forma exagerada …).
  • Defensibilitat tàctil: aquests xiquets i xiquetes senten que la majoria dels estímuls tàctils són agressius i les seves reaccions davant una abraçada, una carícia o un simple frec entre companys, poden ser d’extrema ansietat o agressivitat, poden respondre de forma negativa i exagerada als estímuls relacionats amb el tacte.
  • Comportaments problemàtics: el xiquet/eta amb problemes en el processament sensorial pot tenir problemes conductuals. Poden ser explosius, poc flexibles als canvis (horaris, distribució …), o poden tenir dificultats en les transicions (canvis d’una activitat a una altra, d’un lloc a un altre …). El xiquet/ta pot mostrar una irritabilitat inexplicable o pot plorar sobtadament sense motiu aparent … La causa sol ser un desajust sensorial, a causa de canvis bruscos del tipus d’estimulació, que el nen percep com una agressió.

TRACTAMENT

La valoració és el primer pas per identificar quins sistemes sensorials no estan col·laborant a una correcta evolució del procés maduratiu neurològic del xiquet o xiqueta. És un element indispensable per determinar el tractament a seguir amb cada xiquet/ta.

El tractament consisteix en sessions de 50 minuts. Durant les sessions es treballa amb estimulació vestibular, propioceptiva, tàctil, auditiva i visual. Per aquest motiu, la sala de teràpia està repleta de material de colors, de cordes i gronxadors, de textures per a tocar i explorar a través del cos….

És necessari que es donen tres condicions per dur a terme un correcte tractament:

– Estímuls sensorials controlats i adequats.

– Participació activa del xiquet, emprant la seua motivació principal que és el joc.

– Respostes adaptades a nivell neurològic davant cadascuna de les activitats

Cada xiquet requereix un temps terapèutic diferent. Habitualment el tractament sol ser de dos anys, amb una freqüència setmanal de 2 sessions. Però la duració del tractament i el número de sessions canvia en funció de les necessitats del cas i l’evolució de cada infant.

Cada xiquet rep l’atenció personalitzada de la seua terapeuta. Segons els objectius a treballar el tractament pot ser individualitzat o en grup de 2 a 4 xiquets, en aquest cas, sempre hi ha un terapeuta per cada xiquet/ta.

Excepcionalment les teràpies poden ser en solitari, sense altres xiquets en la sala, si és necessari per l’èxit del tractament .

Tractament setmanal

És la fórmula habitual de treball i la més convenient.

Consisteix en una o dues sessions setmanals de 50 minuts o en una sessió de 1 hora y 40 minuts en funció de les necessitats dels xiquets.

Cada xiquet rep l’atenció personalitzada de la seua terapeuta. Segons els objectius a treballar el tractament pot ser individualitzat o en grup de 2 a 4 xiquets, en aquest cas, sempre hi ha un terapeuta per cada xiquet/ta.

Saber més

Tractament intensiu

No sempre es pot accedir a la teràpia d’Integració Sensorial de forma setmanal i amb assiduïtat, per aquest motiu el CEI València posa a disposició de les famílies els blocs de Teràpia Intensiva.

Aprofiten aquesta modalitat de teràpia famílies que viuen en altres comunitats o l’estranger, o bé xiquets i xiquetes que necessiten rebre de forma intensiva una part del tractament.

Com tots els nostres tractaments, es realitzen de manera individualitzada i mitjançant una valoració inicial.

Potenciem el procés maduratiu del xiquet de forma ràpida i aguda, treballant de manera intensiva durant  5 dies, aplicant de 10 a 15 sessions terapèutiques, amb un màxim de  3 sessions per dia.

Finalitzat el bloc, la terapeuta es reuneix amb la família per explicar els beneficis observats  i resoldre els dubtes. Si s’estima convenient es dissenya un programa d’estimulació perquè la família puga seguir treballant en el seu domicili.

Aquests tractaments intensius es poden repetir cada 3 ó 4 mesos. Hi ha casos en que resulta convenient realitzar 4 blocs terapèutics a l’any i altres ben resolts amb 1 o 2 blocs anuals.

Saber més

Les  terapeutes ocupacionals del CEI València tenen la certificació internacional en Integració Sensorial per la  WPS – Universitat del Sud de Califòrnia.

Contacta!