Psicologia

La conducta i els processos mentals dels individus abasten tots i cadascun dels aspectes de l’experiència humana. Actualment hi ha diverses escoles dins de la psicologia, amb les seues pròpies teories i metodologies, que ens permeten abordar aquests processos de manera global, amb una visió oberta i integral.

La psicologia al CEI València

La pràctica terapèutica al CEI es basa en un enfocament integral de la persona, que ens permet aprofitar els coneixements de les diferents escoles, ajudant-nos així a comprendre a la persona en la seua pròpia especificitat i en el seu paper en la família i l’escola, tots dos espais vitals del desenvolupament i maduració dels individus.

Aquesta visió integral la posem al servei de les famílies per aconseguir que la maduració i l’aprenentatge de xiquets/tes i adolescents sigui equilibrat, global i lliure de malestar.

Podem sintetitzar així el nostre treball en cada àrea:

Infants i adolescents

El treball directe amb ells està encaminat a definir les seues necessitats i aconseguir la motivació suficient per a enfrontar les dificultats de la vida diària. Per a això facilitem un context adequat perquè a través de diferents mitjans (dibuixant, jugant, parlant, retallant, estudiant, explicant històries, escenificant situacions, pintant-se, emocionant-se, enfadant-se, divertint-se, etc …) expressen les seues preocupacions i pors, per tal de objectivar i trobar solucions. Els pares seran els col·laboradors directes en aquest treball, facilitant i donant suport als avanços que experimenten al llarg de la intervenció.

Família

Entenem que la família és la base indispensable per a la superació de les dificultats de qualsevol dels seus membres. Quan un nen o jove manifesta dificultats (d’aprenentatge, de conducta, de relacions socials o familiars, emocionals, etc …) està expressant problemes pel que fa a demandes, tant pròpies com dels seus pares.

Amb aquesta premissa bàsica comencem la nostra tasca quan la família experimenta una dificultat o sofriment que no és capaç de solucionar per si mateixa. Les solucions les aporta la pròpia família des de les seues capacitats i amb la seua voluntat de superació. El nostre paper és ajudar a descobrir aquestes capacitats, familiars i individuals, per trobar una manera diferent d’afrontar el problema (mai hi ha una sola solució a un problema).

Escola

Sempre que siga possible, establim contacte directe amb el context escolar que acull al xiquet/ta o jove. Considerem molt important conèixer i compartir les experiències que viuen en el seu dia a dia. El context escolar, a més de ser un dels llocs on passa gran part del seu temps, és on rep la formació acadèmica i s’estableixen els primers vincles socials fora de la família i afins


Serveis que el CEI València ofereix en l’àrea de psicologia.

  • Intervenció individual en gabinet.
  • Intervenció individual en sala grupal per exercitar les habilitats socials.
  • Intervenció grupal amb i per a la família.
  • Intervenció i/o observació en el context escolar.
  • Intervenció i/o observació en el context familiar.
  • Reunions i/o sessions periòdiques amb els pares.

Guia resumida per a pares sobre situacions indicades per a recórrer a serveis de psicologia.

Infància Adolescència
Timidesa Falta de seguretat
Ansietat Inadequació social
Dol Falta de habilitats socials
Problemes d’adaptació social Falta de assertivitat
Problemes d’autoestima Baix rendiment escolar, desmotivació
Trastorns del son Falta de organització
Problemes de conducta Ansietat
Assetjament escolar Trastorn en el estat d’ànim
Pobre rendiment escolar Conflictes familiars
Problemes d’atenció Problemes de agressivitat
Problemes de comunicació Trastorns en el desenvolupament
Dificultats en el joc Altes capacitats
Contacta!