QUANT DURA UNA TERÀPIA?
Hi ha temps establerts?

Que un xiquet/a reba l’alta, finalitzant el procés de teràpia, significa que té les eines necessàries per afrontar els reptes que li sorgeixin a les àrees més significatives de la seua vida.

És la conclusió de mesos o anys de treball, on els objectius, ja siguen els inicials o aquells que han anat sorgint amb la consecució dels primers, han estat aconseguits, no trobant la família nous reptes rellevants en la participació del seu fill/a al dia a dia.

Així, el temps d’intervenció es relaciona intrínsecament amb les necessitats de la família, els seus objectius, i amb els reptes a què s’enfronta la criatura al seu dia a dia i les habilitats que posseeix per enfrontar-s’hi, en definitiva, amb les seues fortaleses i desafiaments.

No hi ha mai dos processos iguals, perquè no hi ha dos xiquets/es amb les mateixes necessitats i circumstàncies de vida, per això no hi ha una única intervenció on poder posar data d’inici i final; els objectius, fortaleses i reptes que afronta cada família en seran la clau.

tiempos-en-la-terapia

QUINS SON ELS OBJECTIUS DE LA TERAPIA?

Al CEI València el procés d’intervenció sempre s’inicia des del diàleg amb la família, per conèixer-ne les preocupacions, les de l’infant o adolescent i la situació actual; el pas de proves estandarditzades, que ens ajuda a demanar una mica més d’informació, sol ser el pas següent, encara que aquest és un procés flexible que s’adapta a l’edat i les capacitats de cada persona.

Quan s’inicia la teràpia, i després establir una bona relació terapeuta-nen/a, una relació terapèutica on el xiquet o xiqueta se senta segur, la família ha de marcar els objectius a treballar, tant en sessió com a casa; això es realitza en una reunió amb l’ajuda de la terapeuta que treballa amb el nen/a. Aquests objectius són la base del procés, on es trasllada a positiu les dificultats que apareixen al dia a dia i es formulen de manera que siguen mesurables, funcionals i significatius, aconseguint una forma de calibrar l’evolució de cada intervenció.

Els objectius són variables, poden aparèixer noves necessitats a causa de canvis a l’entorn, augment de les demandes, nous processos d’aprenentatge… Mentre hi haja preocupacions, moments en què la família observe dificultats en el dia a dia, continuarem tenint una raó per intervenir.

QUAN ES DONA L’ALTA?

Després de tot això, podem veure que donar dates estimades per a la durada d’una intervenció és extremadament difícil, perquè cada xiquet/a i família fan el seu propi procés, partint d’un lloc per voler arribar a un altre.

Per això l’alta no arriba al final d’any, quan arriba l’estiu o després d’un nombre preestablert de sessions, l’alta arriba quan la família ja no sap quins objectius cal marcar perquè no sorgeixen preocupacions rellevants; quan el nen/a i el seu entorn han adquirit les habilitats i els suports necessaris per seguir endavant sense l’assessorament directe del seu terapeuta.

El moment de donar l’alta és quan el xiquet o la xiqueta pot gaudir de les activitats del dia a dia sense que suposen un estrès o desafiament tan gran, que siga incapaç d’aprendre’n.

Contacta!